Bệnh viện Hùng Vương Phú Thọ

Đoạn văn bản này không những đã tồn tại năm thế kỉ, mà khi được áp dụng vào tin học...